Kuntoututustoiminta

-
5 SP

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
•tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
•tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
•tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO, LO)
•osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH,TO,LO)

Sisältö:

•kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
•kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
•kuntoutus- ja palveluohjaus
•kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Arbetsformer och schemaläggning: Aloitusinfo, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, verkkotestit, verkkokeskustelut. Materiaalit Teos: Kuntoutuksen perusteet: näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. Järvikoski, Aila, Härkäpää, Kristiina, kirjoittaja.WSOYpro 2011. 5. uud.p. Saatavilla AMK:ien kirjastoista. (Finna) Lisensoidut verkkoaineistot: Teos: Kuntoutuminen: E-kirja Autti-Rämö, Ilona, kirjoittaja,, Rajavaara, Marketta, kirjoittaja,, Salminen, Anna-Liisa, kirjoittaja,, Ylinen, Aarne, kirjoittaja,, Aalto, Anna-Mari, kirjoittaja., Seppälä, Olli, kuvittaja.Kustannus Oy Duodecim 2016. (HUOM. Teos myös painettuna, jota voit käyttää) Muu oppimateriaali on liitetty opintojakson oppimisympäristöön
Utvärderind: 
Numeroarvio 0 - K5
Annan information: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Tidigare studier: Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.
Lärare: Mikko Ravantti
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@lapinamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 09.09.2019 - 31.12.2019