Kvalitatiivisen aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta

-
5 SP

Hub:  Hälsa och välmående, Högre YH

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston keruun, käsittelyn ja analyysin sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Hallitsee aineiston analyysimenetelmiä ja aineiston tulkintaa.
Tietää erilaisiin aineistoihin liittyvien käsitteiden sisällöt niin, että pystyy lukemaan ja hyödyntämään tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti.
Arvioi kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia.
Hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät tilastotieteen perusmenetelmät.
Tietää tilastollisen testauksen ja päättelyn perusteet sekä osaa suorittaa yleisimmin käytettyjä testauksia.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkotehtävät

Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty

Lärare: Rauni Leinonen
Email: rauni.leinonen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 15.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 15.11.2019
KURSEN ÄR FULL