Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

-
5 SP

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
– Turvataidot ja turvakeskustelu
– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä
– Oma ammatillinen kehittyminen

Mål: - ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saa valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä
- tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään
- ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osaa tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen
- osaa käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa
Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen työskentely Optiman työtilassa ja verkossa.

Utvärderind: 

Hyväksytty-Hylätty

Lärare: Eija Kuisma
Email: eija.kuisma@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: hyvi.avoinamk@jamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 28.04.2019
Datum: 13.05.2019 - 18.06.2019
KURSEN ÄR FULL