Lähisuhdeväkivalta

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:
Opiskelija
•tunnistaa lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot eri elämänvaiheissa
•saa valmiuksia puheeksi ottamiseen
•perehtyy auttamismenetelmien ja monialaisen yhteistyön toimintatapoihin.

Sisältö
Lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja sen tunnistaminen eri elämänvaiheissa
Väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden ammatillinen kohtaaminen ja puheeksi ottaminen
Palveluverkostojen toimintamallit, monialainen yhteistyö ja auttamismenetelmät

Arbetsformer och schemaläggning: Itsenäinen verkko-opiskelu Moodle -oppimisympäristössä. Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti ja ilmoitetun aikataulun mukaisesti
Utvärderind: 
Hyväksytty/Hylätty
Lärare: Ulla Vehviläinen ja Ulla Huhtalo
Email: ulla.vehvilainen@saimia.fi, ulla.huhtalo@saimia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@saimia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.09.2019
Datum: 01.10.2019 - 30.11.2019