Liiketoiminnan suunnittelu

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KIPA041

Mål: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö:
Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi
Toiminta-ajatus, visio, arvot
Liikeidea
Liiketoimintasuunnitelma
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL