Mallinnuksen erikoiskurssi

-
3 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija osaa soveltaa 3-d-mallinnusohjelmia vaativiin suunnittelutehtäviin

Arbetsformer och schemaläggning: 

Tietoiskut ja Q&A-sessiot kurssin aihepiirin teemoista. Tiedonhaku, yhteisen tiedon rakentaminen, harjoitustehtävien tekeminen, oppimisen testaaminen teemoja reflektoimalla verkko-oppimisympäristössä

Utvärderind: 

Numeroarvio. Taso 1: Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä opintojaksolla sovittujen työkalujen käytön osaamisen syventämisessä ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä työkalujen ja menetelmien käyttöön. Taso 3: Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti opintojaksolla sovittuja työvälineitä ja tekniikoita. Taso 5: Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan muille sekä ottaa vastuuta myös muiden ryhmänsä jäsenten oppimisesta ja valita tavoitteen kannalta sopivimmat työkalut sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja.

Tidigare studier: 3D-Cad ohjelmien sujuva käyttö suunnittelutehtävissä
Lärare: Ari vesikko
Email: ari.vesikko@lamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@lamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 04.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 15.12.2019