Markkinoinnin strateginen kehittäminen

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: LT00BJ52

Mål: Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.

Sisältö:
Strategisen markkinoinnin osa-alueet
Toimintaprosessien koordinointi
Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen
Brändiajattelu ja -viestintä markkinoinnin strategisena osa-alueena
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL