Materiaalin ohjaus

-
5 SP

Hub:  Turism och kosthåll, Teknologi, Business, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelijat ymmärtävät materiaalinohjauksen tarkoituksen ja merkityksen yritysten liiketoiminnassa. Lisäksi opiskelijat kykenevät ohjaamaan ja suunnittelemaan yrityksen materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä tietovirtoja osana yrityksen logistista prosessia.

Sisältö:
Johdanto materiaalinohjaukseen
– Kysynnän ennustaminen
– Kapasiteetin hallinta
– Varastonohjaus
– Tuotannonohjaus
– Materiaalitarvelaskenta ja tuoterakenteen perusteet

Arbetsformer och schemaläggning: Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkotyöskentelynä. Kurssi ei sisällä pakollisia kontakteja.
Utvärderind: 
Numeeroarvio
Lärare: Ville Karjalainen
Email: ville.karjalainen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 15.12.2019