Mekaniikka

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
-käyttää suureita ja yksiköitä
-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi ja tuottaa laskennallisia ennusteita suureyhtälöiden avulla halutuille suureille
-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö:
SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Asynkroninen 100% verkkototeutus. Kesto noin 8 viikkoa. Viikkotasolla aikataulutettu, mutta viikon sisällä voit itse valita opiskeluajankohtasi. Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe verkossa. Osaamista näytetään viikoittain viikkokokeella tai mittaustehtävällä sekä lopuksi loppukokeella verkossa.

Utvärderind: 

numeroarviointi 0-5

Tidigare studier: -
Lärare: Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline.tamk@tuni.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 11.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 17.11.2019
KURSEN ÄR FULL