Muotoilun perusteet ja pintamallinnus Inventor

-
3 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:Opiskelija tuntee pintamallinnuksen komennot pystyy mallintamaan niiden avulla haluamiaan pintamalleja, joita voi hyödyntää harjoitustyössään.
Opiskelijat pystyvät liittämään visuaalisia kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.
Sisältö: 3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen työskentely

Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty

Tidigare studier: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet
Lärare: Diana Pitkänen
Email: diana.pitkanen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.11.2019
Datum: 02.09.2019 - 16.12.2019