Musiikin historia 1 (klassinen)

-
4 SP

Hub:  Kulttuuriala

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa tunnistaa länsimaisen musiikin tyylit ja teoslajien keskeiset piirteet sekä kehityslinjat.

Sisältö:
Pääaineena klassinen instrumentti: Musiikin historian kuvausperusteet, varhainen länsimainen musiikki antiikista romantiikkaan.

Arbetsformer och schemaläggning: Opiskelu toteutuu annetussa aikataulussa paikasta riippumatta eli kokonaan etäopiskeluna. Opetus toteutetaan kokonaan oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, tekee alustalla olevat kurssitehtävät ja osallistuu yhteistoiminnalisiin tehtäviin sekä keskusteluihin oppimisympäristössä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla tarkemmat tiedot verkkoalustan työtilan avautumisesta ja ohjeet työtilaan kirjautumisesta.
Lärare: Johanna Ruotsalainen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@oamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 31.03.2020
Datum: 02.09.2019 - 03.05.2020