Organisaation perehdyttämissuunnitelma

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia organisaation perehdyttämissuunnitelman.  

Sisältö:
Yritys ja sidosryhmät, toimiala ja lainsäädäntö, yritysorganisaatio, henkilöstöpolitiikka, toimintatavat.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi

Utvärderind: 

0 – 5

Lärare: Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 15.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 31.12.2019
KURSEN ÄR FULL