Organisaatioviestintä

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö:
Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi, Viestinnän osa-alueet, Viestinnän suunnittelu ja toteutus: Maineenhallinta, Muutos- ja kriisiviestintä

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi

Utvärderind: 

0 – 5

Lärare: Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 15.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 31.12.2019
KURSEN ÄR FULL