Prosessiautomaatio

-
5 SP

Hub:  För alla, Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää mittauksen, prosessin säädön ja automaation merkityksen prosessin taloudellisen ohjauksen, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta, ymmärtää keskeisimmät mittaustekniikat ja väyläratkaisut sekä osaa tulkita instrumentointimerkintöjä prosessikaavioissa.

Sisältö:
– Mittaus- ja säätötekniikan perusteet
– Prosessimittaukset ja -käsitteet
– Prosessin säätö
– Tavallisimmin mitattavat prosessisuureet ja käytetyt tekniikat
– Mittausten suorituskyky
– Prosessiautomaation rakenne
– Kunnonvalvontajärjestelmät

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0 – 5

Lärare: Kimmo Kemppainen
Email: kimmo.kemppainen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.09.2019
Datum: 27.08.2019 - 15.01.2020