Relaatiotietokannat ja SQL

-
4 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojaksolla
– opit ymmärtämään tietokannan merkityksen tietojärjestelmissä
– opit hyödyntämään SQL-kieltä tietokannan käsittelyssä: tietyt ehdot täyttävien tietojen haku, tietojen päivittäminen (lisäykset, muutokset, poistot), tietokannan määrittely ja rakenteen muuttaminen.
– opit perusteita tietokannan suunnittelusta.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Oppimisalustalla on harjoituksia, jotka tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä SQL-oppaan ja esimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu harjoitustyö.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

0-5

Tidigare studier: Kohderyhmänä ovat SQL-kieltä työssään tarvitsevat ja kaikki tietokannoista ja tietojärjestelmistä kiinnostuneet henkilöt.
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 13.09.2019
Datum: 02.10.2019 - 11.12.2019