Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoito

-
5 SP

Hub:  Humanistisk och pedagogisk, Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:

 •  Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Toteutus:
Opintojakson Moodle-alusta avautuu 30.9.2019 klo 8.00

Tehtävien palautusalustat avautuvat 30.9.2019 ja sulkeutuvat 1.12.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 20.12.2019 mennessä.

Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 1.12.2019 mennessä jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen. Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Opintojakso sisältää 5 oppimistehtävää.
1 op = 27h opiskelijan työtä

Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty

Annan information: 

Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.

 

Opintojaksolla on vielä tilaa avoimen AMK:n kiintiössä ja Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiössä. Avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMK:n maksuttomassa ilmoittautumisessa ja Turun AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat suoraan Pepin toteutukselle.

Tidigare studier: -
Lärare: Anne Merta
Email: anne.merta@turkuamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@turkuamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 16.09.2019
Datum: 30.09.2019 - 01.12.2019
KURSEN ÄR FULL