Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:
– Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
– Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
– Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
– Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
– Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
– Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:
– Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
– Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
– Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Arbetsformer och schemaläggning: - Opintojakson Moodle-alusta avautuu 30.9.2019 klo 8. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 30.9.2019 ja sulkeutuvat 1.12.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 20.12.2019 mennessä. - Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 1.12.2019 mennessä jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.
Annan information: Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.
Tidigare studier: Joko terveydenhuollon perustutkinnon suorittava tai jo alalla olevan täydennyskoulutus.
Lärare: Maarit Sinisaari-Eskelinen
Email: maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: maarit.vallinkoski@metropolia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.09.2019
Datum: 30.09.2019 - 01.12.2019