Sijoitustoiminta

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Humanistisk och pedagogisk, För alla, Språk och kommunikation, Kulttuuriala, Naturvetenskaplig, Naturbruk och miljö, Turism och kosthåll, Hälsa och välmående, Teknologi, Business, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, erilaisiin sijoituskohteisiin sekä sijoitusstrategioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia sekä riskejä. Opintojakson aikana seurataan aktiivisesti ajankohtaisia rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Mål: Keskeiset sisällöt:
Rahoitusmarkkinoiden toiminta, pörssiosakkeet sijoituskohteena, sijoitusrahastot, johdannaiset, muut sijoituskohteet, riski ja tuotto-odotus, sijoitusstrategiat, sijoitusten verotus.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet.
Opiskelija tunnistaa tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärtää sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Opiskelija tuntee keskeisen sijoittamiseen liittyvän termistön sekä käytettävät tunnusluvut.
Arbetsformer och schemaläggning: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Utvärderind: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tidigare studier: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Lärare: Esa Viklund
Email: esa.viklund@savonia.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 01.06.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL