Suometsien hoito

-
5 SP

Hub:  Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista ojitetun suon kunnostusojituskelpoisuuden alueen kasvuolot, luontoarvot, eri käyttömuodot sekä lainsäädännön että taloudelliset seikat huomioon ottaen. Hän osaa laatia ja toteuttaa itsenäisesti kunnostusojitussuunnitelman sekä kytkeä sen yhteen puunkorjuun kanssa.

Teemat

Kunnostusojituksen perusteet
Kunnostusojituksen suunnittelu
Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
Vesiensuojelu

Arbetsformer och schemaläggning: 

Utvärderind: 

Hyväksytty – Hylätty

Lärare: Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@lapinamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 23.10.2019 - 31.12.2019
KURSEN ÄR FULL