Suoritusmerkintöjen siirto

Överföring av kursens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor. Kursernas prestationsutdrag levereras  på två olika sätt, beroende på i vilken yrkeshögskola du studerar. Läs noggrant och följ anvisningarna.

OBS! överföring av studieprestationer till din egen yrkeshögskola görs manuellt, det tar alltså tid. Flytta dina studieprestationer till din egen yrkeshögskola så snabbt som möjligt.

1. Puro-tjänsten:

I tjänsten kan högskolestuderande kontrollera sina prestations- och examensuppgifter. Uppgifterna hämtas från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Se dina studieprestationer från sommaren i Puro-tjänsten och skicka dem via tjänsten till din hemhögskola för anteckning i studieregistret.

För närvarande kan studerande vid följande samarbetshögskolor söka och skicka studieprestationer från sommaren:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Diak-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia

Anvisningarna för att söka studieprestationer i Puro-tjänsten finns här.

2. Studieprestationsutdrag på papper:

Studerande vars egen yrkeshögskola ELLER yrkeshögskolan där de avlägger sommarstudierna INTE är med i Puro-tjänsten får sina studieprestationer i pappersform till den hemadress som angetts i samband med anmälan.
När du fått prestationsutdraget ska du skicka det till din egen yrkeshögskola. Vid behov får du mer information av kontaktpersonen för CampusOnline portalen vid din yrkeshögskola (en förteckning finns här).
Följande yrkeshögskolor är inte med i Puro-tjänsten:

 • Högskolan på Åland
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu