Tietojohtaminen

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:

Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
Tiedät, miten yritys voi uudistua.
Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö:

Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Arbetsformer och schemaläggning: Opintojakso jakautuu neljään teemaan: * Tietopääoma * Tietojohtaminen ja digitalisaatio * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus * Tiedolla johtaminen ja liiketoimintatiedon hallinta. Kuhunkin teemaa liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Moodlesta löytyvään tai opiskelijoiden itse hankkimaan materiaaliin.
Utvärderind: 
Arviointiasteikko 0-5
Annan information: -
Tidigare studier: Ei edeltävyysehtoa.
Lärare: Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@xamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 01.09.2019
Datum: 09.09.2019 - 20.10.2019