Tuotannon ja logistiikan perusteet

-
3 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää logistiset prosessit. Hän osaa laskea keskeisiä tunnuslukuja. Hän ymmärtää, miten logistiikan tehokkuuteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö:
Tuotannollisen toiminnan peruskäsitteet,
Logistiikan peruskäsitteet,
Varastointi, kuljetukset ja toimitustapalausekkeet,
Tunnusluvut,
Logistiikan suunnittelu ja kehittäminen

Arbetsformer och schemaläggning: Verkkokurssi
Utvärderind: 
0 - 5
Lärare: Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 15.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 31.12.2019