Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija tuntee tuotantoeläinten anatomian pääpiirteissään. Opiskelija tietää elimistön toiminnan vaikutuksen tuotantoeläinten tuotantoon ja käyttäytymiseen. Opiskelija tietää tuotantoeläinten normaalit elintoiminnot ja tunnistaa poikkeamat.
Opiskelija tuntee tuotantoeläinten käyttäytymisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä havaintoja tuotantoeläinten käyttäytymisestä. Opiskelija tietää tuotantoeläinten lajikohtaisen käyttäytymisen. Opiskelija tietää ympäristön ja hoidon vaikutuksen käyttäytymiseen.
Solu
Kudokset
Iho, karvat, sorkat, kaviot, kynnet
Tuki- ja liikuntaelimistö
Immuniteetti
Hengitys
Ruuansulatus
Lisääntyminen ja hedelmällisyys
Aineenvaihdunta
Lämmönsäätely
Lajikohtainen käyttäytyminen
Käyttäytymisen havainnointi
Ympäristön ja hoidon vaikutus tuotantoeläinten käyttäytymiseen

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Utvärderind: 

0-5
0 (hylätty) Oppimistavoitteet eivät täyty
1 (välttävä) Opiskelija tietää alkeelliset perusteet tuotantoeläinten anatomiasta ja käyttäytymisestä
2 (tyydyttävä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää elimistön rakenteen ja tunnistaa eri tuotantoeläinten erilaiset käyttäytymismallit
3 (hyvä) Edellisten lisäksi opiskelija tuntee elimistön rakenteen käytännön tilanteissa
4 (kiitettävä) Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida hoidon ja ruokinnan vaikutuksia eläinten yleiskuntoon ja käyttäytymiseen
5 (erinomainen)Edellisten lisäksi opiskelija osaa tilaolosuhteissa arvioida eläinten käyttäytymistä ja sen syitä

Tidigare studier: Ei osaamisvaatimuksia
Lärare: Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 31.05.2020
Datum: 02.09.2019 - 31.05.2020