Tuotekehityksen perusteet

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Suomeksi
Opintojaksolla käsitellään tuotekehityksen peruskäsitteitä, luovaa ongelmanratkaisua, järjestelmällistä tuotekehitystyötä, keksintöjen suojausta ja tuotekehitystyön tulosten kaupallistamista. Lisäksi opintojaksoon kuuluvia aiheita ovat asiakaslähtöinen tuotemäärittely, tuotekehityksen liittyminen yrityksen strategioihin, riskienhallinta tuotekehityksessä sekä laatu- ja ympäristökysymykset tuotekehityksessä.

Opiskelijalle muodostuu käsitys tuotekehitysprosessin työtavoista ja tuotekehityksestä osana yrityksen toimintaa. Opiskelija oppii tuntemaan toimintatapoja, miten ideasta päästään innovaatioon ja miten keksintöjä voidaan suojata. Opiskelija ymmärtää luovan ongelmanratkaisun, tiimityön ja järjestelmällisen tuotekehitystyön merkityksestä tuotekehitysprosessin aikana.

Arbetsformer och schemaläggning: Verkko-opinnot
Utvärderind: 
Hyväksytty/hylätty
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 13.09.2019
Datum: 02.10.2019 - 11.12.2019