Tutkimuksen suunnittelun vaiheet

-
1 SP

Hub:  För alla, Högre YH

Språk: 
Beskrivning: 

Tutkimuksen suunnitteluun kohdentuva opintojakso koostu neljästä kokonaisuudesta, joissa läpileikkaavana avoimen tieteen näkökulma.
– Tutkimussuunnitelma ja sen osana aineistonhallintasuunnitelma
– Tietosuojaseloste/ilmoitus sekä tietosuojaan liittyvä vaikutusten arviointi
– Hyvä tieteellinen käytäntö ja etiikka tutkimuksen suunnittelussa
– Aineistojen ja tulosten julkaisemisen suunnittelu

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kykenee analysoimaan tutkimussuunnitelman osien merkitystä tutkimuksen toteuttamiselle ja kykenee kuvaamaan tutkimusaineiston elinkaaren. Opiskelija pystyy analysoimaan tietosuojaan liittyviä vaatimuksia tutkimussuunnitelmassa, tuottamaan tietosuojaselosteen/ilmoituksen ja päättelemään tietosuojaan liittyvän vaikutusten arvioinnin tarpeen. Opiskelija arvio tutkimussuunnitelmassa hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa. Opiskelija arvioi aineistojen ja tulosten avoimen julkaisemisen ja jatkokäytön mahdollisuuksia.

Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1–5 -kokonaisuutta, joka on tuotettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, mutta myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sekä em. muut osat CampusOnline -tarjonnasta.

Arbetsformer och schemaläggning: Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Ei sisällä lähi- tai verkkotapaamisia Kurssi on jaettu osioihin, jotka kaikki tulee suorittaa tehtävin, joilla osoitetaan riittävä hyväksytty kurssin sisällön hallinta. Kaikki tehtävä on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssi on hyväksytty.
Utvärderind: 
Hyväksytty / Hylätty
Tidigare studier: Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, mutta myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.
Lärare: Anne Kärki
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@samk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 05.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 31.12.2019