Työelämän suomi, B1.1-taso

-
5 SP

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Savoniassa on B1.1-tason suomen verkkokurssi, jonka aihe on työelämä. Se on sinulle, joka haluat kerrata A2.2-tason kielitaitoa ja päästä tasolle B1 eli YKI3. Tämä kurssi sopii sinulle ennen Savonian Mavasuomi-opintoja.Opintojakso on verkko-opiskelua, eli voit opiskella kotona. Voit katsoa videoita ja tehdä tehtäviä internetissä oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja antaa sinulle palautetta. Voit myös tehdä verkkotehtäviä ja -tenttejä sinun oman aikataulun mukaan.Tällä opintojaksolla opit ja kertaat suomen kielen verbityypit ja tärkeimmät aikamuodot. Kertaat ja opit, miten työelämässä ilmaistaan ajat ja aikataulut. Harjoittelet muutamia tärkeitä työelämän sanontoja ja idiomeja. Opiskelet myös tärkeimmät rektiot eli sen, miten sanat vaikuttavat toisiin sanoihin. Harjoittelet tilanteita, joihin osallistut työssä, esimerkiksi työsopimuksen allekirjoittaminen, työvuorojen siirtäminen ja kahvitunnin keskustelut. Opit lisää työelämän sanoja esimerkiksi työturvallisuudesta ja terveysasioista. Osaamistavoitteet Opiskelija osaa- kommunikoida perustasolla työelämän viestintätilanteissa,- ymmärtää lyhyitä tekstejä ja puheita, esimerkiksi infoja,- kertoa asioita itsestä ja työpaikasta (myös menneestä ajasta) – kysyä tärkeitä tietoja kirjoittamalla ja puhumalla sekä- käyttää perustason kielioppia ja sanontoja.Keskeinen sisältö – kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti- tekstin- ja puheen ymmärtäminen- työelämän tilanteet ja sanasto- perus- ja keskitason (YKI 2-3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

Arbetsformer och schemaläggning: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Utvärderind: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Annan information: 

Suomen kieli ja viestintä/Suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien koulutus

Tidigare studier: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja (suositeltu: A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta)
Lärare: Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@savonia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 31.10.2019
KURSEN ÄR FULL