Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö

-
5 SP

Hub:  Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

• Energian tuotanto ja käyttö Suomessa
• Energia-alan toimintaympäristö
• Energian tuotannon ja käytön ohjausmekanismit
• Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttökohteet (mm. bioenergia, aurinkoenergia, tuulivoima)
• Kiinteistön lämmitystehon ja energiatarpeen selvitys
• Kiinteistöjen lämmitysratkaisut ja energiatehokkuus

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan materiaaliin ja suorittaa vaaditut tehtävät ja verkkotentit. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta verkko-opettajalta

Utvärderind: 

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Lärare: Seppo Kainulainen
Email: seppo.kainulainen@karelia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@karelia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.09.2019
Datum: 27.08.2019 - 31.12.2019