Valmentava johtajuus

-
5 SP

Hub:  Högre YH, Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintatavat osana tuloksellista johtamistyötä. Opiskelijaa osaa soveltaa toimintamalleja ja erilaisia työkaluja yksilön ja tiimien johtamistilanteissa sekä kehittää organisaation valmentavan johtamisen käytänteitä aikaansaavan ja innostavan työyhteisön rakentamiseksi.

Arbetsformer och schemaläggning: Etäopiskelu, videoluennot ja webinaarit, itsenäisenä työskentelynä suoritettavat tehtävät, case sekä pienryhmätyöskentely.
Utvärderind: 
Numeroarviointi 0-5
Tidigare studier: AMK-tutkinto
Lärare: Jaana Saarisilta
Email: jaana.saarisilta@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 30.11.2019