Venäjän kielen perusteet 1

-
5 SP

Hub:  För alla, Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija osaa
– kielen perusrakenteita ja perussanastoa
– viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
– kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen opiskelu opetusvideoiden ja etätehtävien (pelien) avulla. Zoom verkkokeskustelut opituista asioista pienissä ryhmissä.

Utvärderind: 

H-5,
Tentti: 50% – kirjalliset tentit
Jatkuva näyttö (aktiivisuus, suullinen näyttö ja tehtävät): 50%.

Tidigare studier: Ei edeltävää osaamista. Lisätietoja venäjän lehtorilta: ekaterina.arola@laurea.fi
Lärare: Ekaterina Arola
Email: ekaterina.arola@laurea.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@laurea.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 01.09.2019
Datum: 09.09.2019 - 20.12.2019
KURSEN ÄR FULL