Venäjän kulttuurihistorian perusteet

-
5 SP

Hub:  Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson sisältö
Mitä on venäläinen korkeakulttuuri?
Mitä tarkoittaa avantgarde?
Millaisia korkeakulttuurin tuotteita venäläisessä kulttuurissa: kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, elokuvssa, musiikissa ja näyttämötaiteissa on?
Millaisia populaarikulttuurin, esim. ruokakulttuurin ja uskonnollisen kulttuurin tuotteita venäläisessä yhteiskunnassa on?
Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus ja dualismi venäläisessä kontekstissa?

Opintojakson osaamistavoitteet
Kurssin käytyäsi osaat nimetä venäläisessä kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia sekä olet tutustunut joihinkin Venäjän kulttuurin merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaiteet, populaarikulttuuri).

Arbetsformer och schemaläggning: itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.
Utvärderind: 
Numeraalinen arvio 1 - 5. Arvioinnin perusteet: Osaamisen tasolla 3 osaat a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa venäläisestä kulttuurista b. ratkaista venäläisen kulttuurin erityiskysymyksia kurssin tehtävissä d. kehittää tietouttaan venäläisestä kulttuurista itsenäisesti g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä, raportointi- ja lähdeviitetekniikan halliten
Tidigare studier: Ei edeltävää osaamista.
Lärare: Jaana Hermunen
Email: jaana.hermunen@xamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@xamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 06.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 21.12.2019