Verkkokaupan mahdollisuudet

-
3 SP

Hub:  För alla, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija
•osaa selvittää verkkokaupan mahdollisuuksia ja menestystekijöitä
•osaa suunnitella yksinkertaisen verkkokaupan
•osaa toteuttaa yksinkertaisen verkkokaupan
•osaa suunnitella tai toteuttaa verkkokaupan markkinoinnin menetelmiä
•ymmärtää verkkokaupan asiakaspalvelun merkityksen
•osaa selvittää verkkokaupan lainsäädännölliset perusperiaatteet
•tietää kansainvälisen verkkokaupan menestystekijöitä
•tietää, miten verkkokauppaa kehitetään

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot oman aikataulun puitteissa

Utvärderind: 

Hyväksytty/Hylätty

Tidigare studier: Ei tarvita
Lärare: Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@saimia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 11.09.2019
Datum: 23.09.2019 - 11.12.2019
KURSEN ÄR FULL