Yrittäjyys

-
5 SP

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet

Opiskelija:
– ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
– tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
– osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
– osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Sisältö:

– Yrittäjyysajattelu muuttuvassa työelämässä ja omalla alalla.

Opiskelijapalautetta:

Lukuvuoden 18-19 toteutukselle osallistuneet opiskelijat antoivat opintojaksolle arvosanaksi 3,9 asteikolla 1-5!

”Parasta oli se että sai toteuttaa yrittäjyyssalkun niin kuin itse halusi ja oli paljon aikaa tehdä kurssia rauhassa.”

”Sain uusia oivalluksia!”

”Opintojakso oli miellyttävän monipuolinen! Toimii hyvin verkkokurssina.”

”Tehtävät olivat monipuolisia – tietoa oli rittävästi – mielenkiintoiset aiheet, antoivat paljon miettimisen aihetta.”

Arbetsformer och schemaläggning: Kuukausittaiset webinaarit ovat vapaaehtoisia vastaanottoaikoja, jonne voit osallistua tarpeen mukaan. 11.10.2019 klo 09.00–10.00 15.11.2019 klo 09.00–10.00 13.12.2019 klo 09.00–10.00 24.01.2020 klo 09.00–10.00 14.02.2020 klo 09.00–10.00 13.03.2020 klo 09.00–10.00 17.04.2020 klo 09.00–10.00 08.05.2020 klo 09.00–10.00 Opintojakso suoritetaan BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä.
Utvärderind: 
Numeroarvio 0-5. Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) 1 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelijalla soveltamiskyky on kuitenkin vakavasti puutteellinen. Opiskelija hallitsee 40–54% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 2 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelija hallitsee 55–64% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - hyvä (3-4) 3 tai hyvä: Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta joidenkin moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Opiskelija hallitsee 65–74% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 4 tai hyvä: Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelijan teoreettisen tai taitoperustaiseen aineksen hallintaan liittyvät virheet eivät ole perustavaa laatua. Opiskelija hallitsee 75–89% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - kiitettävä (5) 5 tai kiitettävä: Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa taitoa erittäin hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija hallitsee 90–100% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
Lärare: Markus Suomi
Email: markus.suomi@humak.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@humak.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 24.05.2020
Datum: 02.09.2019 - 31.07.2020