Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5 op

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Syvennä tietojasi yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toimijoista ‐ jaa kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisista ratkaisuista ja toimintamalleista! Opettajan yrittäjyyskasvatus –koulutukseen tarkastellaan tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan osaamisena sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana
kaikkien kouluttajien työtä.

Koulutuksen sisällöt

Keskeiset käsitteet, sisällöt ja linjaukset
Yrittäjyyskasvatuksen monet merkitykset
Yrittäjyyskasvatus pedagogisena lähtökohtana ja suhteessa muihin itseohjautuvuutta tukeviin lähetystapoihin
Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri
Toimijat, verkostot ja tukimateriaalit
Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
Oppimisympäristöt yrittäjyyden tukena

Mål: Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Optimassa oleva materiaali.
Artikkelit, kirjat, videot ja muu materiaali aiheesta.

Itsenäinen työskentely ja vertaiskommentointi online-koulutuksessa

Etäopiskelu verkossa online 24/7

Utvärderind: 

Osoitat osaamisesi Optima-oppimisympäristössä tehtävillä sekä kirjallisilla että videomuodossa olevilla tehtävillä sekä osallistumalla vertaiskeskusteluun. Opintojen päätteeksi teet reflektoivan itsearvioinnin ja palautteen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Annan information: 

Opintojakso soveltuu kaikkien kouluasteiden opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Tidigare studier: Toimit joko opettajana tai opiskelet opettajaksi
Lärare: Lehtori Piia Kolho
Email: piia.kolho@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.04.2020
Datum: 01.10.2019 - 31.05.2020