Yrityksen perustaminen ja markkinointi

-
5 SP

Hub:  Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: – tunnistaa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudessa – osaa arvioida omia yrityksen perustamisen mahdollisuuksia sekä tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmista. – tunnistaa yrityksen perustamisen keskeisimmät vaatimukset – Ymmärrät yrityksen imagon merkityksen ja osaat hyödyntää yrityksen tukiverkostoja. – Ymmärrät asiakkaiden, markkinoinnin ja Sos. Median merkityksen. – Osaat hinnoitella omat tuotteet.

Opintojakson sisältö
Onko liikeideatoimiva? Mikä yritysmuoto on paras yrityksesi kannalta ? Miten rahoitat yritystoimintasi? Miten käynnistät yritystoiminnan? Miten yritys toimii? Mikä merkitys on yrityksen asiakkailla? Mitä tarkoitetaan asiakaslähtöisellä markkinoinnilla? Mitkä tekijät vaikuttavat yritysimagon syntymiseen? Miten hinnoittelet tuotteet/palvelut ? Sisältö: 1. Yrittäjyys yritystoiminnan lähtökohtana 2. Yritysidean mahdollisuuksien löytäminen 3. Yritysidean kehittäminen liikeideaksi 4. Yrityksen perustamiseen liittyvät tukijärjestelmät 5. Perustettavan yrityksen rahoitustarve ja -lähteet 6. Uuden yrityksen riskien arvionti ja hallinta 7. Käytännön perustamistoimet 8. PK-yrityksen markkinoinnin suunnittelu

Arbetsformer och schemaläggning: Opiskeluaikataulu ilmoitetaan kurssialustalla Moodlessa. Työskentele itsenäisesti tai pienryhmässä valintasi mukaan.
Utvärderind: 
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4) Osaat arvioida käyttämääsi tietoa kriittisesti. Osaat hahmottaa, miten yritys toimii ja mitä sen käynnistäminen edellyttää. Osaat suunnitella yrityksen toimintaa ja hankkia asiakkaita. Tunnet viestinnän, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteet. Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Hyväksytysti suoritetut tehtävät. Arviointiasteikko 1-5
Tidigare studier: Ei edeltävyysehtoja
Lärare: Harri Ala-Uotila
Email: harri.ala-uotila@xamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@xamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 10.09.2019
Datum: 23.09.2019 - 04.12.2019