Svenska på nätet

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on verkkokurssi (kielitaitotaso B2), jolla opiskelija ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan peruskurssien jälkeen. Edellytyksenä on hyvä kielitaito, kielitaitotaso B1/B2. Edeltävyysehtona on suoritettu Svenska i arbetslivet -kurssi.

Opintojakso alkaa viikolla 36 ja etenee viikkotehtävin viikolle 50 asti.

Tavoitteet
Opintojakso on verkkokurssi (kielitaitotaso B2), jolla opiskelija ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan peruskurssien jälkeen. Opiskelija pystyy hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä, seuraamaan keskustelua talous- ja yhteiskuntaelämän ajankohtaisista asioista, ymmärtää talouselämää käsitteleviä uutisia eri tiedotusvälineissä ja osaa hankkia oman erikoisalansa tietoa eri viestintäkanavista, lukea, tiivistää ja analysoida sitä. Hän laajentaa sanavarastoaan, parantaa tekstiymmärtämistaitoaan ja osaa raportoida lukemastaan ruotsiksi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 
  • Opintojakso sisältää tiedonhakua eri viestintäkanavista, tekstien tiivistämistä, raportointia, kirjallisia harjoituksia, sanastoharjoituksia, rakenteiden kertaamista ja kuullunymmärtämistehtäviä. Käytännön viestintätaitoja kohennetaan keskusteluharjoituksilla kurssin keskustelufoorumilla.
  • Opintojakso etenee erilaisin työelämälähtöisin viikkotehtävin, joista saadaan palautetta (vertaispalaute ja opettajan palaute).
  • Opiskelija hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä, seuraa keskustelua talous- ja yhteiskuntaelämän ajankohtaisista asioista, ymmärtää talouselämää käsitteleviä uutisia eri tiedotusvälineissä ja osaa hankkia oman erikoisalansa tietoa eri viestintäkanavista, lukea, tiivistää ja analysoida sitä. Hän laajentaa sanavarastoaan, parantaa tekstiymmärtämistaitoaan ja osaa raportoida lukemastaan ruotsiksi. Opiskelijan työmäärä on n. 133 h.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että Turun AMKin opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö 35 ja muiden Suomen amkien opiskelijakiintiö on: 20 opiskelijaa. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso on ruotsin kielen jatkokurssi, joka toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Edeltävyysehtona on suoritettu Svenska i arbetslivet -kurssi.
Opettaja(t): Hilkka Bergman
Email: hilkka.bergman@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 01.09.2019 - 01.01.2020