Svenska på nätet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sisältö: Virtuaalista keskustelupalstakeskustelua eri aihepiireistä, nettisivujen analysointia, nettisivutekstien laatimista joko olemassa olevalle tai case-yritykselle. Ruotsinkieliseen sosiaaliseen mediaan tutustuminen sekä yksityisen käyttäjän että yritysviestinnän näkökulmasta. Ruotsinkielinen blogikirjoittelu, chat-palvelut (esim. verkkokaupoissa). Verkossa käytettävän ruotsin kielen erityispiirteet ja tyyli.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella nettisivujen ulkonäöstä, rakenteesta, kohderyhmästä ja sisällöstä ruotsin kielellä, vertailla netissä ja esimerkiksi sanomalehdessä käytettävää kieltä, laatia ruotsinkielisiä nettisivutekstejä, viestiä netissä tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla, ymmärtää sosiaalisen median kielenkäytön erityispiirteitä ja osaa soveltaa niitä omassa internet-viestinnässään. Sisältöä voi painottaa oman opiskelualansa mukaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pääosin itsenäistä työskentelyä verkossa, 1 skype-palaveri, jonka ajankohta sovitaan osallistujien kesken.

Arviointi: 

Arvioidaan 1-5. Arvioinnissa käytetään valtakunnallisia ruotsin arviointikriteerejä.

Aikaisemmat opinnot: Edellytyksenä vähintään 1 amk-tasoinen ruotsin kurssi suoritettuna.
Opettaja(t): Päivi Uitti
Email: paivi.uitti@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 15.05.2019 - 30.06.2019
TÄYNNÄ