Taitto-ohjelmien perusteet

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee InDesign ja ohjelman perusteet
• Opiskelija osaa luoda monisivuisen dokumentin ja tehdä siitä painokuntoisen PDF-tiedoston
• Opiskelija osaa tuottaa Pdf- tiedoston sähköistä levitystä varten
• Opiskelija osaa käsitellä valokuvat painokelpoisiksi ja liittää ne dokumenttiin oikeaoppisesti
• Opiskelija osaa tehdä värierottelun valokuville

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Juhani Haarala
Email: juhani.haarala@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ