Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Saat perusvalmiudet ymmärtää ja analysoida yrityksen taloutta kokonaisuutena.

Keskeinen sisältö:
• Johdanto johdon laskentatoimeen
• Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
• Talouden ohjaus
• Tilinpäätöksen tulkintaa tunnuslukujen avulla

Toteutus: Itsenäinen teorian opiskelu ja harjoitusten tekeminen 104 h, verkkotentti 3 h.
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Opiskelu perustuu itsenäiseen tiedon hankintaan annetun kirjallisuuden ja aineiston pohjalta.

Arviointi perustuu verkkotenttiin, joka pidetään heinäkuussa 2019. Verkkotentissä opiskelijoilla on kolme tuntia aikaa tehdä opettajan antamat neljä tehtävää, jotka palautetaan Moodleen arvioitavaksi. Tehtävistä kaksi on laskutehtävää, joita voi joutua ratkaisemaan Excel-ohjelmalla, ja kaksi teoriatehtävää.

Tavoitteet: Johdanto johdon laskentatoimeen, Kustannuslaskenta ja hinnoittelu, Talouden ohjaus, Tilinpäätöksen tulkintaa tunnuslukujen avulla
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen teorian opiskelu ja harjoitusten tekeminen sekä verkkotentti.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Markku Havu
Email: Markku.Havu@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ