Talouden, verotuksen ja insolvenssioikeuden osaaminen

-
10 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tiedät liiketoimintaan liittyvät taloudelliset riskit ja osaat talouden suunnittelussa varautua niiden toteutumiseen. Osaat lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja ohjeita noudattaen tehdä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kirjanpidon. Tunnet kirjanpidon keskeiset erityiskysymykset sekä osaat laatia tilinpäätöksen ja suunnitella yrityksen verotuksen. Tunnet verotusmenettelyn, muutoksenhaun ja verotukseen liittyvät riskit. Osaat suunnitella ennakoiden yrityksen taloutta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hallitset investointien suunnittelun ja tunnistat investointien, tuottojen ja rahoituksen riskit. Tiedät miten toimia taloudellisten riskien realisoituessa. Tunnet yrityksen maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön sekä perintä-, velkasaneeraus- ja konkurssimenettelyn.

Sisältö:

a. Talouden riskit

b. Kirjanpidon erityiskysymykset, verotuksen suunnittelu, verotuksen riskit, rahoitukseen liittyvät riskit

c. Sisäinen laskentatoimi

Talouden ennakoiva suunnittelu

Budjetointi

Investointeihin liittyvät riskit, tuotekehitys, taantumat, kurssierot, muut ennakoimattomat tilanteet

d. Insolvenssioikeus

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso on itsenäisesti suoritettava. Materiaalit ja luentotallenteet sekä tehtävät löytyvät Moodlesta. Opintojakso on mahdollista suorittaa aikavälillä 2.9.2019 - 1.12.2019.
Arviointi: 
Numeroarviointi 0-5 Opintojaksolla arviointi perustuu tenttiin, kirjanpidon tehtävään sekä kirjalliseen tehtävään.
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Sini Turpeenniemi
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.10.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 01.12.2019