Talousmatematiikka

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssin aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on riittävät liiketoiminnassa tarvittavat matemaattiset tiedot ja taidot. Opiskelija pystyy soveltamaan opittua käytännön työhön. Opiskelija osaa käyttää Exceliä talousmatemaattisten ongelmien ratkaisuun.

Keskeinen sisältö

Matemaattisten perustaitojen kertaus. Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus. Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta. Indeksit ja rahanarvon muuttuminen. Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen. Yksinkertainen korko ja koronkorko. Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Kurssilla on 10 aihekohtaista verkkotenttiä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, mikäli kaikki verkkotentit on hyväksytysti (vähintään 50 % oikein) suoritettu. Yksittäisen tentin suorituskertojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yrityskertojen välillä tulee olla vähintään 24 h. Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: - Excelin perustaidot
Opettaja(t): Petteri Muuruvirta
Email: petteri.muuruvirta@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 20.12.2019