Talousmatematiikka

-
3 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa nämä alueet kurssin käytyään : verotus, indeksit, yksinkertainen korko, koronkorko, jaksolliset suoritukset, lainat.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Moodlessa on kurssin sisältö esimerkkeineen ja harjoituksineen. Harjoituksien ratkaisut ovat myös olemassa. Kurssissa on kymmeniä opetusvideoita. Näitä omaksuttuaan opiskelija voi mennä Moodlessa olevaan tenttiin, jossa on 6 satunnaista kysymystä aihealueesta. Tentin mukaan tulee arvosana.

Arviointi: 

numeroarvio

Aikaisemmat opinnot: Edeltävyysehtoja ei ole.
Opettaja(t): Leo Sippola
Email: leo.sippola@seamk.fi, puh 0408304215
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ