Tanssi ja kulttuuri

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sekä kuvailla tanssikulttuurin ja –historian ilmiöitä ja kehitystä.

Sisältö: Tanssikulttuurin ja historian kehitys ja trendit. Tanssi maailmanlaajuisena ilmiönä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opintojakso. Moodle-työtilan materiaalien pohjalta toteutettavat tehtävät: - kahdeksan (8) tanssivideoiden pienimuotoista analysointitehtävää - kaksi tanssin (2) kulttuurisia konteksteja käsittelevää pienimuotoista esseetä.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus: - kaikki videoanalyysit on toteutettu ohjeiden mukaisesti - esseet ovat riittävän laajuisia ja niissä on opiskelijan oma näkökulma selkeästi esillä Hylätty suoritus: - jokin tehtävän osa puuttuu - tehtäviä ei ole suoritettu liittävässä laajuudessa - esseet ovat luettelomaisia ja niistä puuttuu henkilökohtainen näkökulma aiheisiin
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Petri Hoppu
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.04.2020
Ajankohta: 09.09.2019 - 03.05.2020