Tanssi ja yhteiskunta

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija tunnistaa tanssin taiteelliset ja pedagogiset mahdollisuudet vaikuttaa moniarvoisen ja suvaitsevan yhteiskunnan muodostumisessa. Opiskelija osaa pohtia tanssin yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja sitä, kuinka lisätä tanssialan tunnettuutta ja työllisyyttä. Opiskelija osaa löytää kanavia kommunikoida tanssin näkökulmasta taiteenlajin viitekehyksen ulkopuolella.

Sisältö:
Tanssi ja kommunikaatio. Tanssilukutaidon lähtökohdat. Tanssin keskustelu- ja argumentointitaitojen harjoittaminen. Tanssin merkityksien avaaminen ympäröivään yhteisöön. Tanssista kirjoittaminen ja tanssikritiikki.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Moodle-työtilan materiaalien pohjalta toteutettavat tehtävät: - neljä (4) tanssivideoiden analysointitehtävää - tanssin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa käsittelevä essee.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus: - kaikki videoanalyysit on toteutettu ohjeiden mukaisesti - loppuessee on riittävän laajuinen ja siinä on opiskelijan oma näkökulma selkeästi esillä Hylätty suoritus: - jokin tehtävän osa puuttuu - tehtäviä ei ole suoritettu liittävässä laajuudessa - loppuessee on luettelomainen ja siitä puuttuu henkilökohtainen näkökulma aiheeseen.
Aikaisemmat opinnot: Opintojakson tavoitteisiin soveltuva lähtötaso.
Opettaja(t): Petri Hoppu
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.04.2020
Ajankohta: 09.09.2019 - 03.05.2020