Tarina ja elämys matkailuopastuksessa

-
5 OP

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa matkailuopastuksen hyödyntäen tarinoita ja elämyksiä. Hän saa perustiedot opastoiminnasta sekä alueellisista tärkeimmistä matkailukohteista. Opiskelija ymmärtää elämyksen ja tarinoiden merkityksen kilpailukeinona matkailussa ja asiakaspalvelussa sekä kehittää toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän osaa toimia opastustehtävissä esim. messuilla tai erilaisissa matkailuyrityksissä.

Sisältö:
– Suomen matkailulliset vetovoimatekijät
– tarinat ja elämykset
– opastoiminta (valtakunnallisesti, paikallisesti)
– viestintä ja vuorovaikutus matkailuopastuksessa
– digitaalisuus opastuksessa
– paikallistietous, tärkeimmät matkailukohteet

Tehtävät:
Kolme palautettavaa tehtävää; suunnittelet kotimaan unelmien viikonloppuloman, osallistut kolmeen erilaiseen opastukseen ja teet niistä vertailun sekä suunnittelet huoneentaulun, joka edistää matkailijan turvallisuutta.

Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja kirjallisuuteen sekä teet näiden pohjalta oppimistehtävät. Opinnoissa voit edetä omaan tahtiin, tehtäville ei ole määritelty palautuspäivämääriä.

Opiskelumateriaali:
Halonen, Tero, Suomen Opasliitto: Suomineidon kaunis hymy, Edita 2006
Hallanaro, Eeva-Liisa,Suomen Opasliitto: Kerro minulle Suomesta. Edita Prima 2003
Vuoristo Kai-Veikko – Vesterinen Nina. Lumen ja suven maa. WSOY 2009
ja Moodlessa oleva opettajan kokoama materiaali.

Opintojaksolle voi osallistua, vaikka et saisi lainattua yllä olevia kirjoja kirjastosta. Opettajalla on runsaasti muuta materiaalia, jota voi hyödyntää opinnoissa.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kts. kohta ’Opintojakson kuvaus’ edellä.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019