Tehokkaasti viestivä organisaatio

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– suunnitella ja toteuttaa viestintää organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita tukien
– kiteyttää ja viestiä organisaation ydinviestit
– viestiä tehokkaasti sidosryhmäkohtaisesti ja vuorovaikutteisesti
– mitata ja analysoida viestinnän tuloksellisuutta

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutetaan virtuaalisesti. Opintojakson voi suorittaa täysin virtuaalisesti ja etäopiskellen. Opintojakson aikana on kuitenkin yhteisiä webinaareja, verkkokeskusteluja ja virtuaaliohjaustuokioita. Tallenteet ovat katseltavissa jälkeenpäin. Noin joka toinen viikko pidettävien virtuaaliopiskelukertojen jälkeen avautuvat teemojen tehtävät, joiden palautusajat porrastetaan. Välitehtäviä tulee siis pitkin opintojaksoa. Lopussa palautetaan isompi raporttitehtävä, jota opiskelija työstää opintojakson aikana teemoihin liittyen.
Arviointi: 
H-5. Arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin ensimmäisessä virtuaalitapaamisessa. Arvioinnin perusteet nojaavat Laurean yleisiin kirjallisten tehtävien arviointimenetelmiin.
Muuta infoa: Kiinnostaako yritysviestintä? Haluaisitko oppia tarkastelemaan mainonnan meille lähettämiä viestejä ja pohtia niiden takana vaikuttavia viestintäpäätöksiä? Haluaisitko oppia ympäröivän liike-elämän viestinnän lainalaisuuksista, ammattikäsitteistöstä ja mediasuhteista? Tällä opintojaksolla valitset sinua kiinnostavan yrityksen yksin tai parin kanssa ja seuraat heidän yritysviestintäänsä syksyn ajan. Virtuaalitapaamisissa saat näkökulmia, joista tarkastella sitä, ja kartutat tietoa yritysviestinnästä. Tule mukaan opintojaksolle, jos yritysviestintä kiinnostaa sinua. Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta.
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Opettaja(t): Eveliina Hytönen
Email: eveliina.hytonen@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 02.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 18.12.2019