Tehokkaasti viestivä organisaatio

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– suunnitella ja toteuttaa viestintää organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita tukien
– kiteyttää ja viestiä organisaation ydinviestit
– viestiä tehokkaasti sidosryhmäkohtaisesti ja vuorovaikutteisesti
– mitata ja analysoida viestinnän tuloksellisuutta

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson voi suorittaa täysin virtuaalisesti ja etäopiskellen. Opintojakson aikana on yhteisiä webinaareja, verkkokeskusteluja ja virtuaaliohjaustuokioita.

Arviointi: 

Numeroarviointi 0-5

Opettaja(t): Eveliina Hytönen, Tiina Leppäniemi
Email: eveliina.hytonen@laurea.fi, tiina.leppaniemi@laurea.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 01.03.2019 - 31.05.2019