Tehosta viestintääsi

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
– ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
– tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
– analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
– toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
argumentoida vakuuttavasti
– toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
– arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Työskentelytavat ja aikataulutus: Live-webinaarit (luentoaiheita opettajan johdolla): ti 01.10.2019 14.00 - 17.00 ti 15.10.2019 14.00 - 17.00 ti 29.10.2019 14.00 - 17.00 ti 05.11.2019 14.00 - 17.00 ti 12.11.2019 14.00 - 17.00 Kaikkien tehtävien palautus viimeistään 1.12.2019 mennessä. Työtila julkaistaan opiskelijoille 1.10.2019. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: Live-webinaariluennot 30% Itsenäisesti luettava ja tutustuttava materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät 70%
Arviointi: 
0-5
Muuta infoa: Live-webinaarien lisäksi verkkoalustalle tulee muita luettavia ja katsottavia materiaaleja tehtävien pohjaksi. Tehtäviä voi tehdä 1.12.2019 saakka. Kaikki tehtävät voi tehdä itsenäisesti. Arvioinnit tehdään ja kirjataan joulukuun 2019 aikana.
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia
Opettaja(t): Tiina Leppäniemi
Email: tiina.leppaniemi@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 01.12.2019