Tekla Structures ja tietomallivaatimukset

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää Tekla Structures ohjelmistoa tietomallin luomiseen, muokkaamiseen ja tiedon hallintaan. Ymmärrät alan tietomallintamisen periaatteet ja sovitut käytännöt sekä tietomallintamisen suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät työkalut. Tiedät yleiset tietomallivaatimukset ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet

Tavoitteet: Esittely. Mallintaminen. Mekaniikka-analyysit ja mitoittaminen. Piirustukset. Tietomallipohjainen kommunikointi. Rakennustuotannon ohjaus. Tuotannon suunnittelu ja ohjaus. Yleiset tietomallivaatimukset.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus. oppimistehtäviä

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Matti Korhonen
Email: Matti.Korhonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 18.08.2019