Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012)

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää Tekla Structures ohjelmistoa tietomallin luomiseen, muokkaamiseen ja tiedon hallintaan. Ymmärrät alan tietomallintamisen periaatteet ja sovitut käytännöt sekä tietomallintamisen suunnitteluprosessin ja siihen liittyvät työkalut. Tiedät yleiset tietomallivaatimukset ja tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Suoritus on hyväksytty kun 6 osiota (minitentti per osio) on hyväksytysti suoritettu.

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Tietotekniikan perustaidot / ohjelmiston asentaminen, leikkaa-liimaa, useampi sovellus samaan aikaan. Rakentamisen aloittelijan tiedot / erilaisten materiaalien nimien tietäminen, perusrakenneosien tuntemus (antura, pilari, palkki, laatta), rakenteita kuormittavat voimat (omapaino, hyötykuorma), rakennepiirustusten nimeltä tietäminen, tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusasiat.
Opettaja(t): Matti Korhonen
Email: matti.korhonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 20.12.2019