Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson kuvaus: Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet: Opiskelija tietää perusasioita tekniikan alasta Suomessa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää tekniikan keskeisiä käsitteitä sekä tuntee tekniikan ammatillisia tehtäväalueita. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö: Perehdytään tekniikan alan käsitteisiin ja aiheisiin, mikä valmentaa opiskelijaa alan suomen kielen käyttöön korkeakouluopiskelussa ja työelämässä.
vko 18-19: Tekniikan alan työtehtävät ja osaaminen
vko 20: Tekniikka ja luonnontieteelliset ilmiöt arjessa
vko 21: Laitteita ja ohjeita
vko 22: Tekniikan alan tietolähteitä ja tekstejä

Edeltävyysehdot: Vähintään suomen kielen taitotaso B1

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työskentelytavat ja aikataulutus (webinaari, itsenäinen, ryhmät verkossa jne..) * Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarvio 0-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Pirjo Rantonen
Email: pirjo.rantonen@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 16.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ